Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSPÓLNA CECHA

img-responsive

Wspólną ich cechą jest to, że rodzą się jako efekt współżycia grup społecznych, a przekazywane są w procesie szeroko ro­zumianego uczenia. W tym sensie zachowania i wytwory kulturowe są prze­ciwstawne zachowaniom i wytworom przyrodniczym. Tak rozumiana kultura znajduje się zatem w opozycji do natury, przyrody.A. Kłoskowska, komentując definicje szeroko rozumianej kultury, wskazuje na trzy aspekty, które w niejednakowym stopniu bywają przedmio­tem zainteresowania badaczy, a powinny być uwzględniane w pełnej analizie kultury: „ … przedmioty stanowiące wytwory i obiekty ludzkiej działal­ności, same działania, a wreszcie stany psychiczne człowieka: postawy, dyspozycje, nawyki, stanowiące rezultat wcześniejszych oddziaływań oraz przygotowanie i warunek przyszłych działań” .A. Kłoskowska zwraca uwagę na trojakiego rodzaju zjawiska, obejmo­wane pojęciem kultury. Wyodrębnione przez nią aspekty można także dostrzec w pojedynczym zjawisku kulturowym.

wspolna-cecha

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website