Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Woman Wearing Sunglasses
  Inne tematy

  SZEROKO ROZUMIANA PRODUKCJA

  W dalszym ciągu pozostajemy na gruncie bardzo szerokiego rozumienia produkcji. W takim ujęciu zakładem produkcyjnym jest zarówno fabryka obuwia, jak i grupa rówieśnicza, która bawi się w dyskotece, zakład trans­portowy i amatorski zespół teatralny, gospodarstwo rolne i grupa osób zwiedzających miasto. W każdym z tych przypadków mamy bowiem do czynienia z pracą zespołową, z podziałem…

  Read More
 • Man in White Dress Shirt
  Inne tematy

  WYKORZYSTANIE ANALIZY

  W tym miejscu nasuwają się następujące pytania: co zyskujemy wykorzys­tując w analizie gospodarki kategorie wypracowane na gruncie analizy systemowej, jak odróżnić gospodarkę rozumianą bardzo szeroko od gospo­darki rozumianej wąsko? Wyodrębniając informacyjne elementy gospodarki odkrywamy jedne z tych zjawisk, które określilibyśmy mianem kultury semiotycznej. W is­tocie bowiem to, co jest podsystemem informacyjnym gospodarki, stanowi zbiór tekstów, określających…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes