Breaking News
 | 2013 | styczeń

 • laptop computer on glass-top table
  Inne tematy

  LANSOWANE WARTOŚCI

  King nie jest jed­nak zwolennikiem „zawistnego egalitaryzmu”. Postulowane ekonomiczne prefe­rencje służą wyrównaniu szans najbardziej upośledzonych jednostek, stanowiąc punkt wyjścia dla indywidualnych życiowych dokonań. Tak więc również spra­wiedliwość społeczną traktuje King jako realizację wartości moralnych. King jako pragmatyk doskonale zdawał sobie sprawę, że lansowane przez niego wartości nie zwyciężą jedynie z tego powodu, że są moralnie pożądane….

  Read More
 • man in blue dress shirt beside man in white dress shirt
  Inne tematy

  NIEWIELU POLITYKÓW

  Należy raczej stwierdzić, że King jako jeden z niewielu polityków uznał, że lansowanie moralizatorskiego wzorca nie musi utrudniać osiągnięcia celów politycznych. King nie przeciwsta­wia idei — rzeczywistości. Natomiast stara się tak działać wewnątrz jej ograni­czeń, żeby osiągnąć swoje cele. Należy podkreślić, że działalność Kinga wyznacza nową perspektywę widze­nia relacji pomiędzy moralnością i polityką. Bowiem King nie…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes