Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • Woman Using Laptop Computer
  Inne tematy

  KULTURA

  Jeszcze mniej wiadomo o siłach, które miałyby być promotorem tych zmian. O niektórych aspektach tych spraw będę pisał w dalszej części . Pojęcie kultury jest niewątpliwie bardzo niejednoznaczne. Różnorodność rozumienia tego pojęcia można obserwować nie tylko w języku potocznym, lecz także w literaturze naukowej. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że za sporami terminologicznymi…

  Read More
 • three people sitting in front of table laughing together
  Inne tematy

  W DEFINICJACH

  Dla prowadzonych tu analiz ważne jest rozróżnienie dwojakiego rodzaju definicji. Pierwsze z nich mają charakter autorski. Znaleźć je można w li­teraturze naukowej, najczęściej w pracach socjologów bądź kulturoznawców. Drugie są dziełem instytucji zajmujących się gromadzeniem i przetwarza­niem informacji o różnych aspektach życia gospodarczego, społecznego czy politycznego. Wśród wielu kategorii, za pomocą których opisuje się teką…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes