Breaking News
 | 2009 | styczeń

 • Woman in Brown Scoop-neck Long-sleeved Blouse Painting
  Inne tematy

  PODOBNY RYTM ZMIAN

  Dlatego zmieniają się one w podobnym rytmie, jak i potrzeby. Największe natężenie produkcji własnej gospodarstw obserwuje się najczęściej w okresach przedświątecz­nych czy w związku z uroczystościami rodzinnymi. Inne są też na ogół jej rozmiary i charakter w dni powszednie, a inne w niedzielę, inne w zimie, a inne w okresie prac polowych. Ten typ gospodarki…

  Read More
 • Photo Of People Near Wooden Table
  Inne tematy

  DWIE ODMIANY

  Można mówić o   dwóch jego odmianach. Pierwsza polega na tym, że gospodarze pomagają sobie nawzajem w wykonywaniu takich samych czynności (np. praca przy młockarni, zbieranie kartofli za kopaczką). Druga polega na tym, że za pracę złożoną świadczy się przez odpowiednio dłuższy czas pracę prostszą (np. za godzinę pracy kopaczki zbiera się ręcznie kartofle przez cały dzień).O …

  Read More
 • person using laptop
  Inne tematy

  GOSPODARKA TOWAROWO- PIENIĘŻNA

  W zamian za pracę jednostki te i zatrudnieni w nich pracownicy otrzymują świadczenia rzeczo­we równoważne wartości przyznanej dotacji. Pieniężna forma dotacji bierze się stąd, że jednostki budżetowe są marginesową formą gospodaro­wania i funkcjonują w otoczeniu rządzącym się innymi regułami. Z gospodarką towarowo-pieniężną mamy do czynienia tam, gdzie występuje sprzedaż towarów po to, by w zamian można…

  Read More
 • People Near White Counter Desk
  Inne tematy

  WSZYSTKIE RÓŻNICE

  Przy wszystkich różnicach nie można nie dostrzec, że według podobnych reguł działa tradycyjna gospodarka chłopska oraz tradycyjne rzemiosło. Także tutaj potrzeby właściciela i jego rodziny są czynnikiem organizują­cym działalność produkcyjną. Chłop i rzemieślnik tym różnią się od kapi­talisty, że celem ich działalności produkcyjnej jest utrzymanie bądź poprawa statusu społecznego rodziny, a nie powiększenie kapitału. W…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes