Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSZYSTKIE RÓŻNICE

img-responsive

Przy wszystkich różnicach nie można nie dostrzec, że według podobnych reguł działa tradycyjna gospodarka chłopska oraz tradycyjne rzemiosło. Także tutaj potrzeby właściciela i jego rodziny są czynnikiem organizują­cym działalność produkcyjną. Chłop i rzemieślnik tym różnią się od kapi­talisty, że celem ich działalności produkcyjnej jest utrzymanie bądź poprawa statusu społecznego rodziny, a nie powiększenie kapitału. W przedsię­biorstwie zreformowanym, gospodarstwie chłopskim, warsztacie rzemieślni­czym oraz w zachowaniach pracowników najemnych dominuje więc cyrku­lacja towar—pieniądz—towar, a nie pieniądz—towar—pieniądz. W istocie więc gospodarstwo chłopskie, warsztat rzemieślniczy oraz zreformowane przedsiębiorstwo socjalistyczne należą do tego samego typu gospodarki towarowej. Różni je jedynie sposób władania środkami produkcji.Wreszcie z gospodarką opartą na kapitale mamy do czynienia tam, gdzie celem gospodarowania jest pomnażanie posiadanych na początku pienię­dzy.

wszystkie-roznice

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website