Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYMAGANIE OD CZŁOWIEKA

img-responsive

Stefan Wyszyński wymagał od człowieka, aby w miarę możliwości ustawicz­nie przekraczał siebie i w ten sposób wpływał na innych. Mając ogromne wy­czucie realiów codziennego życia nawoływał do czynów wielkich, można powie­dzieć — heroicznych. Wierzył, że idzie „nowych ludzi plemię”, które utoruje dro­gę przyszłej Polsce. Zdawał sobie sprawę, że na świecie jest wiele niegodziwości oraz trudnych do rozwiązania problemów, lecz wszystko w gruncie rzeczy da się rozwiązać, gdyż idziemy w dobrym kierunku, a powodzenie jest nam niejako odgórnie wyznaczone.Znane są wysiłki Stefana Wyszyńskiego prowadzące do zastąpienia fideizmu wiarą rozumną. Sformułowana przez niego koncepcja osoby jest pochwałą czło­wieka raq’onalnego, samodzielnie myślącego, wykorzystującego tak własne emo­cje, by skutecznie zmieniać świat zastany. Głosił on pochwałę twórczości zarów­no w wymiarze indywidualnym, jak i narodowym. Zestawiając takie ujęcie człowieka z koncepcją „religii ludowej” trudno po­zbyć się wrażenia dysonansu. Podejmowane przez polską inteligenq’ę próby sa­modzielnej interpretacji dogmatów przyjmowane były przez Stefana Wyszyńskie­go najczęściej z rezerwą.

wymaganie-od-czlowieka

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website