Breaking News
 |  | 

Inne tematy

MIĘDZY KULTURĄ A RELIGIĄ

img-responsive

Twórca neotomizmu — J. Maritain rozgraniczał na przykład w sposób zde­cydowany religię i kulturę. W jego przekonaniu kultura należy do porządku na­turalnego — ziemskiego, religia zaś do porządku nadnaturalnego — boskiego. Religia wprawdzie może ożywiać kulturę, ale sama jest wobec niej transcendent­na. We współczesnej polskiej myśli chrześcijańskiej zdają się przeważać poglądy inne, skłonne z jednej strony dostrzegać transcendentny charakter religijnego ob­jawienia, z drugiej zaś włączać religię w zakres kultury. Przykładem może być koncepq’a „kultury nadprzyrodzonej” A. Rodzińskiego, która — zdaniem jej autora — powinna być udoskonalana przez kulturę przyrodzoną.Przepaści między kulturą a religią nie dostrzegał również St. Wyszyński, dla którego religia pod wieloma względami stanowi element kultury, ale zarazem —   łącząc człowieka z Bogiem — tę kulturę przekracza.

miedzy-kultura-a-religia

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website