Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • man in white dress shirt sitting beside woman in black long sleeve shirt
  Inne tematy

  ZALICZONE DZIAŁANIA

  Do tak rozumianej polityki można zaliczyć działania grup nieformalnych, które dążą do zdobycia władzy nad instytucją według z góry określonego scenariusza. Na czwartym poziomie, w obrębie działań realizowanych według z góry określonych programów można wyodrębnić te, które z założenia powinny być skuteczne. Dopiero w tym miejscu można mówić o działaniach organizacji społecznych, młodzieżowych, politycznych, których społeczne…

  Read More
 • White Rolling Armchair Beside Table
  Inne tematy

  POLITYK, CZYLI KTO?

  Na gruncie pierwszej definicji politykiem jest człowiek ubiegający się o    urząd prezydenta oraz żona, która usiłuje podporządkować sobie męża. Według drugiej definicji politykiem jest minister, który walczy o większą ilość środków dla nadzorowanych przez siebie zakładów pracy oraz kie­rownik małej komórki organizacyjnej, który ubiega się o wyższe płace dla podległych mu pracowników. W trzeciej definicji politykiem…

  Read More
 • Woman Wearing Gray Blazer Writing on Dry-erase Board
  Inne tematy

  ŁATWE WYODRĘBNIENIE

  Zauważmy, że drugiej, trzeciej, czwartej i piątej definicji polityki nie można odnosić do działań podejmowanych w małych grupach społecznych, a definicje trzecia, czwarta i piąta są bardziej adekwatne do działań podejmowanych w skali całego kraju czy województw niż w skali zakładów produkcyjnych, gmin, lokalnych organizacji itp.Czytelnik bez trudu zauważy, że zaproponowany tu sposób wyodrębniania polityki, w…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes