Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZALICZONE DZIAŁANIA

img-responsive

Do tak rozumianej polityki można zaliczyć działania grup nieformalnych, które dążą do zdobycia władzy nad instytucją według z góry określonego scenariusza. Na czwartym poziomie, w obrębie działań realizowanych według z góry określonych programów można wyodrębnić te, które z założenia powinny być skuteczne. Dopiero w tym miejscu można mówić o działaniach organizacji społecznych, młodzieżowych, politycznych, których społeczne kierownictwa zobowiązują się, że w okresie sprawowania władzy zrealizują określony program. Jeśli w przpadku grup nieformalnych program jest jedynie utrwalonym na piśmie scenariuszem działań, to w grupach zorganizowanych stanowi on zobowią­zanie osób sprawujących funkcje kierownicze do wykonania określonych działań. W tym przypadku można zatem mówić o zgodności bądź niezgod­ności działań realnych z przyjętym programem, a w konsekwencji — o sku­teczności realizowanej polityki. Wreszcie na piątym poziomie, w obrębie działań zmierzających do zdobycia i utrzymania władzy, podyktowanych interesem grup społecznych oraz realizowanych według z góry określonego programu można wyodrębnić te, które realizowane są przez osoby wykonu­jące te działania jako czynności zawodowe.

zaliczone-dzialania

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website