Breaking News
 |  | 

Inne tematy

GOSPODARKA

img-responsive

W przeciwieństwie do kulturoznawców i politologów, ekonomiści zdają się przywiązywać mniejszą wagę do sporów terminologicznych. Pojęcie gospodarki traktują najczęściej jako oczywiste. Znajduje to wyraz m.in. w podręcznikach ekonomii politycznej, w których łatwiej jest znaleźć określenie gospodarki socjalistycznej lub kapitalistycznej niż gospodarki jako takiej. Można domniemywać, że nie budzi sprzeciwów definicja zawar­ta w encyklopedii ekonomicznej: „Gospodarka narodowa, całokształt za­sobów i działalności prowadzonej w sferze produkcji, podziału, obiegu i konsumpcji w danym kraju. Celem działalności gospodarki narodowej jest zaspokojenie rosnących potrzeb społeczeństwa” .Autorzy tej definicji przyjmują, że istnieją dwa rodzaje zasobów i dzia­łalności. Jedne z nich wchodzą do gospodarki narodowej, inne — nie. Czym różnią się one od siebie? Zasoby wchodzące do gospodarki są przed­miotem produkcji, podziału, obiegu i konsumpcji.

gospodarka

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website