Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŚRODKI ZASPOKOJENIA POTRZEB

img-responsive

Niektóre środki zaspokajania potrzeb, jak np. powietrze potrzebne do oddychania, są bezpośrednio dane przez przyrodę w postaci nie wymagającej żadnej działalności ludzkiej dla ich przyswojenia. Ponieważ nie są one przedmiotem działalności ludz­kiej, ekonomia polityczna nimi się nie zajmuje. Olbrzymia natomiast większość środków zaspokajania potrzeb jest otrzymywana z przyrody drogą wydobywania, przerabiania, przekształcania cech fizycznych, che­micznych i biologicznych, przemieszczania w przestrzeni i przechowywania w czasie.Działalność ludzką, przystosowującą zasoby i siły przyrody w celu wy­twarzania dóbr, określamy mianem produkcji, dobra zaś otrzymane wsku­tek takiej działalności nazywamy produktami. Z tego’, co powiedziano, -wynika, że wszystkie dobra, którymi zajmuje się ekonomia polityczna, są produktami…” Gospodarka obejmuje zatem tylko tę część przyrody, którą człowiek przekształca w celu zaspokojenia swych potrzeb. Równocześnie obejmuje ona te czynności, które zaspokajają potrzeby. Czynności te określane są mianem pracy.

srodki-zaspokojenia-potrzeb

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website