Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KOMUNIKOWANIE

img-responsive

Z tego punktu widzenia wyróżnia się komunikowanie bezpo­średnie i pośrednie. Drugim kryterium jest stopień podporządkowania zewnętrznym w stosunku do nadawcy i odbiorcy ośrodkom sterowniczym (podmiotom polityki kulturalnej). Z układem pierwszym mamy do czynienia wówczas, gdy występuje ko­munikowanie bezpośrednie, niezależne od zewnętrznych ośrodków steru­jących. Z układem drugim mamy do czynienia wówczas, gdy występuje komunikowanie bezpośrednie podporządkowane zewnętrznym podmio­tom sterującym. Z układem trzecim mamy do czynienia wówczas, gdy występuje komunikowanie pośrednie, podporządkowane zewnętrznym ośrodkom sterującym.Trzeci, najbardziej klasyczny sposób dezagregowania zjawisk kulturo­wych redukuje kulturę artystyczną do tego, co w pierwszej klasyfikacji nazwaliśmy informacją. Na takim gruncie wyodrębnia się różne dziedziny sztuki (literatura, teatr, film, muzyka, malarstwo itp.). W tym zakresie w zależności od potrzeb stosuje się bardzo różne ze względu na szczegółowość podziały.

komunikowanie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website