Breaking News
 | 2012 | styczeń

 • Photo Of People Doing Handshakes
  Inne tematy

  SYSTEM

  Tym spośród Czytelników, którzy mieli bądź mają dzieci w wieku szkolnym-, doskonale znana jest taka oto sytuacja. Kiedy składamy wizytę w szkole i rozmawiamy na temat postępów w nauce naszych dzieci, to z ust nauczy­cieli padają różne opinie: uczeń jest zdolny, utalentowany, lecz mało pra­cuje, dlatego jego wyniki w nauce odbiegają od oczekiwań; jest bardzo…

  Read More
 • Woman in White Shirt Sitting on Chair
  Inne tematy

  GRUPY CZYNNIKÓW

  Gdyby Konstanty Kulka uczył się gry na zdezelowanych skrzypcach, nie zostałby jednym z najlepszych polskich skrzypków. Gdyby Ryszard Szurkowski jeździł na seryjnym rowerze, nie byłby mistrzem świata. Podałem przykłady najprostsze, które pokazują, że takie zjawiska, jak wyniki w nauczaniu, osiągnięcia w sztuce, sporcie czy nauce, zależą od trojakiego rodzaju czynników. Pierwszą grupę czynników można określać za pomocą…

  Read More
 • Person Holding Pen
  Inne tematy

  KAŻDA RZECZ I ZJAWISKO

  „Każda rzecz, proces lub zjawisko—jak pisał St. Mynarski— może być […] rozpatrywana w potrójnym wymiarze: materialnym, energetycznym i informacyjnym. W wymiarze materialnym określana jest substancja fizyczna (masa) zajmująca określoną przestrzeń i charakteryzująca się pewnym stanem skupienia. W wymiarze energetycznym określony jest ruch fizyczny materii, który może mieć charakter kinetyczny (ciało będące w ruchu) oraz potencjalny…

  Read More
 • Group of People Talking to Each Other in Front of Brown Wooden Table
  Inne tematy

  TRÓJWYMIAROWY SPOSÓB

  Taki trójwymiarowy sposób opisywania zjawisk jest charakterystyczny dla badań systemowych. Dla osiągnięcia postawionych w tej książce celów wystarczy, jeśli scharakteryzujemy niektóre podstawowe pojęcia wypraco­wane na gruncie tych badań. Do najbardziej elementarnych należy pojęcie systemu. Oto kilka jego definicji: L. von Bertalanffy: „Istnieją pewne zasady decydujące o podobnym za­chowaniu się obiektów o bardzo różnej naturze. Dzięki temu…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes