Breaking News
 | 2011 | styczeń

 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  CAŁOŚCIOWA ORGANIZACJA

  F. Ryszka zwraca uwagę, że ten sposób definiowania polityki, opiera się na założeniu, iż „tylko państwo ma monopol na politykę, wszystkie zaś inne podmioty działania istnieją z woli państwa lub są jego częściami składowymi. Uznanie państwa na jedyny podmiot polityki zacierało kla­sowy sens organizacji państwowej i klasowy charakter polityki” .Rozwijając argumenty zwolenników identyfikacji tych dwóch…

  Read More
 • Woman Wearing Sunglasses
  Inne tematy

  REALIZACJA CELÓW

  Do realizacji swych celów państwo stanowi normy prawne obowiązujące wszystkich obywateli oraz dysponuje monopolem środków przymusowego oddziaływania, czym wyraźnie różni się od innych organizacji stosujących przymus z reguły w zakresie ograniczonym, limitowanym przez państwo.Szerokie, rozbudowane cele państwa powodują złożoność budowy (hierarchiczność, zróżnicowanie i specjalizacja funkcji) tej organizacji” .Zaprezentowany sposób definiowania pojęcia polityki określiłbym jako maksymalistyczny…

  Read More
 • man using smartphone on chair
  Inne tematy

  JEDNA Z PŁASZCZYZN

  Jedną z płaszczyzn, na których różni­cują się rodziny, jest sposób gospodarowania pieniędzmi. Na przykład mąż może oddawać żonie wszystkie pieniądze i ona samodzielnie nimi gospoda­ruje. Mogą też prowadzić wspólną kąsę, tzn. pieniądze leżą w jakimś miejscu i małżonkowie biorą tyle, ile uznają za stosowne. Są wreszcie i takie rodżiny, w których każde z małżonków pokrywa…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes