Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • Surface Pro 9
  Inne tematy

  ŚRODKI ZASPOKOJENIA POTRZEB

  Niektóre środki zaspokajania potrzeb, jak np. powietrze potrzebne do oddychania, są bezpośrednio dane przez przyrodę w postaci nie wymagającej żadnej działalności ludzkiej dla ich przyswojenia. Ponieważ nie są one przedmiotem działalności ludz­kiej, ekonomia polityczna nimi się nie zajmuje. Olbrzymia natomiast większość środków zaspokajania potrzeb jest otrzymywana z przyrody drogą wydobywania, przerabiania, przekształcania cech fizycznych, che­micznych…

  Read More
 • Variety of Swatches on Wooden Table
  Inne tematy

  NA GRUNCIE DEFINICJI

  Na gruncie takiej definicji elementem gospodarki jest praca rolnika, który sieje i zbiera zboże, praca robotnika, który wytwarza samochód lub -chleb, ale również i praca, jaką wykonuje młody chłopak czy dziewczyna, gdy tańczą na parkiecie. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z przetwarzaniem zasobów przyrody w celu zaspokojenia jakichś potrzeb. Najszerzej rozumiana gospodarka…

  Read More
 • Taking A Picture With White Iphone 5s
  Inne tematy

  ŚRODKI PRODUKCJI

  Środki produkcji jednego rodzaju są przerabiane w procesie pracy i nazywamy je wówczas przedmiotami pracy. Przedmiotami pracy są bogactwa naturalne, jak ziemia, zwderzyna leśna, węgiel w kopalnia- niach itp., oraz surowce i półprodukty, jak bawełna, niewykończone maszyny i inne. Środki produkcji drugiego rodzaju służą do przekształ­cania, przerabiania przedmiotów pracy. Nazywają się środkami pracy. Jako przykład…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes