Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŚRODKI PRODUKCJI

img-responsive

Środki produkcji jednego rodzaju są przerabiane w procesie pracy i nazywamy je wówczas przedmiotami pracy. Przedmiotami pracy są bogactwa naturalne, jak ziemia, zwderzyna leśna, węgiel w kopalnia- niach itp., oraz surowce i półprodukty, jak bawełna, niewykończone maszyny i inne. Środki produkcji drugiego rodzaju służą do przekształ­cania, przerabiania przedmiotów pracy. Nazywają się środkami pracy. Jako przykład można wymienić przede wszystkim narzędzia pracy, tj. przedmioty specjalnie przystosowane do wykonania danej czynności, jak np. topory, piły, maszyny, aparatura chemiczna, lokomotywy. Środkami pracy są również przedmioty, które nie są wprawdzie narzędziami, są jednak po­trzebne przy używaniu narzędzi. Są to między innymi budynki, składy, porty, drogi, a także ziemia (która jednocześnie może też być przedmiotem pracy)” .Gdyby zatem zaprezentowaną tu charakterystykę produkcji wyrazić w kategoriach analizy systemowej, to można by twierdzić, że produkcję—    tak jak każdy system — daje się opisać w trzech wymiarach: informacyj­nym, energetycznym i substancjalnym. Energią jest człowiek, substancją—    przedmioty pracy, a informacją — środki pracy.

srodki-produkcji

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website