Breaking News
 | 2010 | styczeń

 • person writing on white notebook
  Inne tematy

  TRAKTOWANIE ŚRODKÓW PRACY

  Zaskakiwać może traktowanie środków pracy jako podsystemu informa­cyjnego produkcji. Dzieje się tak dlatego, bo—jak pisał K. Marks — „środkiem pracy jest rzecz lub zespół rzeczy, które robotnik umieszcza między sobą a przedmiotem pracy i które służą mu jako przewodniki jego oddziaływania na ten przedmiot. Korzysta on z mechanicznych, fizycznych i chemicznych własności rzeczy, ażeby jako…

  Read More
 • Person Holding Silver Retractable Pen in White Ruled Book
  Inne tematy

  MOŻLIWOŚĆ PRODUKCJI

  Z tego wynika, że produkcja możliwa jest wówczas, gdy równocześnie wspólwystępują trzy elementy, człowiek, środki pracy i przedmioty pracy. Warunek ten jest spełniany zarówno wtedy, gdy przez pojęcie produkcji rozumie się czynności wykonywane przez wielotysięczne załogi w super­nowoczesnych zakładach przemysłowych, jak i wówczas, gdy odnosi się je do prostych czynności wykonywanych przez robotnika kopiącego rów….

  Read More
 • two people sitting during day
  Inne tematy

  BARDZIEJ SKOMPLIKOWANE NARZĘDZIA

  Przy bardziej skomplikowanych narzę­dziach […] potrzeba tylu rozmaitych czynności, że pojedynczy człowiek nie zdoła im sprostać. Powstaje potrzeba zbiorowego dokonywania tych czynności, czyli, jak powiadamy, pracy zespołowej. Dlatego z reguły w procesie produkcji występują zespoły osób posługujących się określo­nym zasobem środków pracy (narzędzi i urządzeń pomocniczych) dla przerabiania przedmiotów pracy. Zespół taki nazywamy zakładem produk­cyjnym….

  Read More
 • a person sitting at a table using a laptop computer
  Inne tematy

  OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE

  Osoby uczestniczące w procesie produkcji nie wykonują na ogół iden­tycznych czynności. Czynności te są zróżnicowane ze względu na charakter, natężenie, szybkość itp. Często bywa tak, że jakieś czynności są przypisane określonym osobom. Np. w gospodarstwie rolnym mężczyzna kosi zboże, kobieta odbiera, a dziecko wiąże. W konsekwencji mężczyzna określa tempo, w jakim odbywa się praca, oraz…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes