Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OSOBY UCZESTNICZĄCE W PROCESIE

img-responsive

Osoby uczestniczące w procesie produkcji nie wykonują na ogół iden­tycznych czynności. Czynności te są zróżnicowane ze względu na charakter, natężenie, szybkość itp. Często bywa tak, że jakieś czynności są przypisane określonym osobom. Np. w gospodarstwie rolnym mężczyzna kosi zboże, kobieta odbiera, a dziecko wiąże. W konsekwencji mężczyzna określa tempo, w jakim odbywa się praca, oraz kolejność, w jakiej zbiera się różne odmiany zboża itp. W procesie produkcji wykonywanej zbiorowo tworzy się sieć powiazań międzyludzkich. Jedni wykonują prace główne, inni — pomo­cnicze. Jedni odpowiadają za przebieg procesu produkcji, inni takiej odpo­wiedzialności nie ponoszą. Te powiązania międzyludzkie, które tworzą się w procesie produkcji, określa O. Lange mianem stosunków produkcji, Są one po prostu „rezultatem społecznego charakteru pracy, rezultatem tego, że w procesie produkcji istnieje kooperacja i podział pracy między ludźmi. Wynika stąd, że stosunki produkcji zależą od stosunku człowieka do rzeczy, które powstają w procesie produkcji, mianowicie, od sposobu, w jaki czło­wiek oddziaływa na przyrodę i w toku tego oddziaływania sam się kształ­tuje” .

osoby-uczestniczace-w-procesie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website