Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WYKORZYSTANIE ANALIZY

img-responsive

W tym miejscu nasuwają się następujące pytania: co zyskujemy wykorzys­tując w analizie gospodarki kategorie wypracowane na gruncie analizy systemowej, jak odróżnić gospodarkę rozumianą bardzo szeroko od gospo­darki rozumianej wąsko? Wyodrębniając informacyjne elementy gospodarki odkrywamy jedne z tych zjawisk, które określilibyśmy mianem kultury semiotycznej. W is­tocie bowiem to, co jest podsystemem informacyjnym gospodarki, stanowi zbiór tekstów, określających reguły zachowań związanych z produkcją. Teksty te są utrwalone w rozmaitych systemach znaków. Można zatem twierdzić, że podsystem informacyjny gospodarki jest częścią całej kultury semiotycznej. Na kulturę semiotyczną składa się szreg innych podsystemów informacyjnych, religii, polityki, kultury, oświaty itp. W tym sensie można mówić o semiotyce gospodarki jako części kultury semiotycznej.

wykorzystanie-analizy

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website