Breaking News
 | 2014 | styczeń

 • People Near White Counter Desk
  Inne tematy

  OBSERWOWANA ŚWIADOMOŚĆ

  W filozofii Kinga obserwujemy świadomość skłonności do zła w innych lu­dziach oraz wiarę, że jest w nich także dobro, nawet gdy tym co aktualnie widzi­my jest gniew czy chęć krzywdzenia. Wierzy on, że człowiek ma nieograniczoną możność dynamicznej plastyczności.King odmawia nie tylko zabicia swojego przeciwnika, ale również odczuwa­nia nienawiści. King wymaga określonych postaw wobec oponenta,…

  Read More
 • Photo Of People Near Wooden Table
  Inne tematy

  AGRESJA WOBEC PRZECIWNIKA

  Agresja wobec przeciwnika uniemożliwia współdziałanie grup na pła­szczyźnie instrumentalnej i w rezultacie przeciwstawia je sobie na płaszczyźnie emocjonalnej.Zasada agapeicznej miłości nakazywała objęcie przeciwnika gotowością współczucia i zastosowanie wobec niego zasad etycznych. Wysoce moralizatorski wzorzec filozofii Kinga, lansujący odmienny obraz przeciwnika jako istoty ludz­kiej miał zapobiec stereotypizacji reakq’i. King dostrzegał, że przemoc (szeroko pojęta — nie…

  Read More
 • Group of Friends Hanging Out
  Inne tematy

  SPOSTRZEŻENIA PSYCHOLOGÓW

  Jak poka­zują spostrzeżenia psychologów społecznych postawa życzliwości wobec rywala prowokuje podobne nastawienie u drugiej strony. Doświadczenia ludzkie ukszta­łtowane na podłożu sytuacji wcześniejszych rzutują w sposób istotny na zacho­wania późniejsze. Jak zauważył Druckman „przyjazne doświadczenia stymulują późniejszą współpracę z rywalami”. Akcentowanie zasad agapeicznej miłości w stosunku do przeciwnika, unikanie jego upokarzania służy pojednaniu, ułat­wia odrzucenie balastu…

  Read More
 • Man in Pink Suit Jacket Holding Book
  Inne tematy

  POLITYK ODPOWIEDZIALNY

  King był politykiem odpowiedzialnym tzn. takim, który umiejętnie łączy in­teres własnej grupy społecznej z interesami ogółu. Oznacza to również gotowość poświęcenia pewnych wartości dla urzeczywistnienia celów wspólnoty. King nie depreqonuje wartości kompromisu, oczywiście w pewnych wytyczonych grani­cach. Kompromis oznacza dla niego ciągłe szukanie porozumienia z przeciwni­kiem, skierowanie uwagi na to, co łączy, a nie dzieli….

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes