Breaking News
 |  | 

Inne tematy

RELIGIA I POLITYKA

img-responsive

Zdaje sobie sprawę, że ideałów nie da się zrealizować przy pomocy moralizatorskiego kaznodziejstwa; idee nie zastąpią faktów. King próbuje połączyć radykalizm moralny z realiami. Kieruje się nie tyle utopijnymi dogmatami, ale rozsądnym pragmatyzmem. W przeszłości mo­ralność i politykę, poza rzadkimi przypadkami dzieliła przepaść. King stara się połączyć jej brzegi, gdyż jest to jedyna nadzieja na przetrwanie ludzkiego gatunku.Filozofia polityczna Kinga odwołuje się do głęboko zakorzenionych w ame­rykańskim społeczeństwie wartości i symboli religijnych. W założeniach filozofii niestosowania przemocy mocno podkreśla on rolę Boga w walce o zniesienie dyskryminacji. Choć jego filozofia opiera się na chrześcijańskiej etyce, a retoryka odwołuje się do biblijnej frazeologii musimy podkreślić, że ruch kierowany przez Kinga nie miał religijnego charakteru. King posłużył się symbolami religijnymi judeo-chrześcijańskim dziedzictwem po to, aby zmobilizować Afro-Ameryka­nów do działania, legitymizować ich zadania emancypacji, a także dokonać prze­wartościowania postaw białych i czarnych wobec siebie. W tym celu King od­woływał się do wartości religijnych, które zawładnęły podstawami psychiki Mu­rzynów i wpłynęły na kształtowanie się amerykańskiego etosu, z którym solidaryzuje się przede wszystkim biała część społeczeństwa.

religia-i-polityka

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website