Breaking News
 |  | 

Inne tematy

W ZGODZIE Z SUMIENIEM

img-responsive

Obywatelskie nieposłuszeństwo według Kinga wyklucza użycie przemocy i pozo­staje kwestią zgodności uczynków z sumieniem. King nadaje mu wymiar mar- tyrologiczny jako aktowi moralnej niezgody połączonej z gotowością spokojnego poniesienia kary. Znoszenie cierpienia bez buntu posiada sens etyczny streszcza­jący się w twierdzeniu, że istnieją moralne raq’e, by człowiek nie podporządko­wywał się prawom niesprawiedliwym. King dowodzi, że obywatelskie nieposłu­szeństwo jest w istocie manifestacją wierności wobec prawa i zmierza do uczynie­nia systemu konstytucyjnego bardziej sprawiedliwym. Dokonując aktu obywatelskiego nieposłuszeństwa — King zwraca się do poczucia sprawiedliwo­ści większości społeczeństwa. (John Ra wis uznaje, że dzięki tej właściwości staje się ono chronioną konstytucyjnie formą wyrażania przekonań). Publiczny chara­kter aktu i gotowość poniesienia kary odróżniają obywatelskie nieposłuszeństwo od kryminalnego naruszania prawa.

w-zgodzie-z-sumieniem

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website