Breaking News
 |  | 

Inne tematy

UZNANY MORALNY OBOWIĄZEK

img-responsive

King uznaje moralny obowiązek przestrzegania prawa, ale nie jest to zasa­da pierwotna i ostateczna. King postrzega prawo nie jako bezwzględny rozkaz, ale jako pytanie. Warunkiem przestrzegania prawa pozostaje fakt czy jest ono sprawiedliwe. King traktuje prawo jako niezbędne narzędzie porządku i sprawie- dliwości, ale nie identyfikuje prawa z tymi pojęciami. Ta wersja legalizmu dopuszcza pozaprawne standardy oceny porządku społecznego i sprawiedliwościo­wą ocenę prawa. Prawo może być sprawiedliwe lub niesprawiedliwe. King zakła­da, że jedynie prawo sprawiedliwe utrwala porządek i ład społeczny. Prawo nie­sprawiedliwe stanowi czynnik dysfunkcjonalny — niszczy ład i porządek.King zakłada możliwość zakwestionowania bezwzględnego moralnego obo­wiązku poszanowania prawa i ściśle precyzuje okoliczności kiedy jest to możliwe i konieczne. „(…) ten kto łamie niesprawiedliwe prawo musi to czynić otwarcie, z oddaniem i gotowością do poniesienia kary. Twierdzę, że jednostka, która ła­mie prawo, będące według jej sumienia niesprawiedliwym i która wyraża goto­wość poniesienia kary więzienia, aby zaalarmować społeczeństwo o niesprawied­liwości, taka jednostka przejawia faktyczne i najwyższe poszanowanie prawa.

uznany-moralny-obowiazek

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website