Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZBIÓR ELEMENTÓW

img-responsive

„System to zbiór elementów i zachodzących między nimi relacji […] O tym, jaki fragment rzeczywistości traktować jako system i jakie w nim rozróżniać podsystemy, rozstrzyga oczywiście ten, komu to jest potrzebne do rozwiązania określonego problemu” .Wszystkie cytowane definicje sprowadzają się w istocie do tego, że okre­ślają system jako zbiór powiązanych z sobą elementów. W odniesieniu do każdego zjawiska postrzeganego jako system uprawnione są zatem trzy pytania:  z jakich składa się elementów?w jaki sposób powiązane są ze sobą te elementy? jaka jest siła tych powiązań?Pierwsze pytanie dotyczy substancji, drugie — informacji, trzecie —- energii.Wracając do przytoczonych na wstępie przykładów, można stwierdzić, że zasób wiedzy, jaki zgromadzi uczeń w szkole, jest funkcją trzech czyn­ników: uzdolnień, pracowitości oraz dostępu do podręczników i przyborów szkolnych. Gdyby jednak analizować warunki, od których zależą wyniki uzyskane w nauczaniu różnych przedmiotów, to okaże się, że rola każdego z tych czynników bywa różna. Są przedmioty, które lepiej „leżą” uczniom o    określonych uzdolnieniach, są przedmioty, które szczególnie odpowiadają tzw. kujonom, są wreszcie takie, których nie można opanować, gdy nie ma się dostępu do niezbędnych laboratoriów czy urządzeń.

zbior-elementow

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website