|  | 

Poglądy społeczne

FORMY KONTAKTÓW

Murzyni pozbawieni dostępu do zasobów siły musieli wykorzystać swoją liczebność i organizaq’ę, aby zwrócić uwagę opinii publicznej, bowiem poza swoimi ciałami nie mieli nic innego do zaoferowania. Taki sposób walki wymagał za­stosowania odmiennych środków mobilizacji społecznej i bezpośrednich, partne­rskich relacji ze zwolennikami. Wiece, mityngi, zebrania, na których podejmowa­no decyzje o proteście umacniały więzi „twarzą w twarz”. Uważam, że bez na­wiązania bardziej partnerskich więzi ze zwolennikami King nie zostałby przywódcą charyzmatycznym. Takie formy kontaktu dawały mu możliwość ak­tywizacji uczestników, wpływania na ich emocje, bardziej elastycznego reagowa­nia w przypadku pojawiających się kontrowersji. Jak zauważył Weber, areną działania przywódcy charyzmatycznego są masowe zebrania, zgromadzenia, któ­re pozwalają bezpośrednio wpływać na masy, poza którymi charyzmatyk nie może tak naprawdę istnieć i działać. Uważam, że King porywał masy murzyń­skie do działania, ponieważ docenił rolę sfery emocjonalno-wolitywnej w proce­sie mobilizaqi społecznej.

formy-kontaktow

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website