Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOSÓB ROZUMIENIA POLITYKI

img-responsive

Jeśli zatem w drugiej grupie definicji kładzie się nacisk na relacje, jakie zachodzą między jednostkami bądź między jednostkami a grupami społe­cznymi, i w kształtowaniu tych relacji upatruje się istoty polityki, to w trzeciej grupie definicji uwagę koncentruje się na relacjach, jakie zachodzą pomiędzy wielkimi grupami społecznymi, i w kształtowaniu tych relacji upatruje się istotę polityki. W pierwszym przypadku pojęcie władzy ma wymiar kon­kretny; w drugim — w większym stopniu wymiar przenośny. Ten sposób rozumienia polityki trudniej jest egzemplifikować na prostym przykładzie. Postawmy się jednak w sytuacji dyrektora dużego zakładu pracy, który dysponując określoną kwotą pieniędzy może przeznaczyć ją na trzy cele: na płace uzależnione od ilości wykonanej pracy, od stażu pracy i na fundusz socjalny, z którego finansuje się dopłaty do wczasów, kolonii itp. W tym, by zwiększać wynagrodzenia uzależnione od wkładu pracy, najbardziej zainteresowani są pracownicy młodzi, zdrowi, dobrze: przygotowani do wykonywania zawodu.

sposob-rozumienia-polityki

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website