Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OBYWATELSKIE NIEPOSŁUSZEŃSTWO

img-responsive

Nie negował roli państwa jako regulatora życia społecznego. Był daleki od anarchizującej interpretacji Thoreau, że porządek społeczny powiniem opierać się na sumieniu, a nie na prawie stanowionym czy instytucjach państwo­wych. Sumienie dla Kinga pozostawało jedynie strażnikiem zgodności praw sta­nowionych z normami moralnymi. King ogranicza działanie moralności do faktu poszanowania ludzkiej godności i nie uważa, by normy moralności chrześcijań­skiej decydowały o porządku prawnym. King nie podważa zasadności prawa stanowionego w ogóle. „Mamy nie tylko obowiązek prawny, ale i moralny ho­norować uczciwe prawa (…) w żadnym wypadku nie wzywam do omijania pra­wa lub buntowania się przeciw niemu jak to czynią wściekli segregacjoniści. To by prowadziło do anarchii”. Obywatelskie nieposłuszeństwo podejmował King nie po to, aby ograniczyć działanie państwa, ale by zaalarmować społeczeństwo o istniejącej niesprawied­liwości. King zakładał prawo obywateli do niepodporządkowania się sprzecznym z moralnością czy sumieniem praktykom sankcjonowanym przez aparat pań­stwa.

obywatelskie-nieposluszenstwo

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website