Breaking News
 |  | 

Inne tematy

OSIĄGNIĘCIE ZMIANY SPOŁECZNEJ

img-responsive

Bowiem King uważał, że prawo, które odzwierciedla publiczne zapatrywa­nia daje gwarancje, że będzie respektowane, a poza tym przyczynia się do rzeczy­wistej integracji społeczeństwa. Integracja według Kinga — jest pojęciem bardziej pozytywnym i oddają­cym ideały „Miłującej Społeczności” niż pojęcie desegregacji. Bowiem desegrega­cja pozostaje ze swej istoty pojęciem negatywnym w tym znaczeniu, że eliminuje dyskryminacje wobec czarnych jedynie w sensie prawnym w dziedzinach takich jak zatrudnienie, polityka mieszkaniowa, dostęp do urządzeń użyteczności pub­licznej czy edukaqa. „Słowo segregacja reprezentuje system, który opiera się na zakazach; odmawia Murzynom równego dostępu do szkół, parków, restauracji, bibliotek i tym podobnych. Desegregacja jest eliminująca i negatywna, ponieważ po prostu usuwa te prawne i społeczne zakazy. Integracja jest twórcza i dlatego bardziej głęboka i daleko idąca niż desegregacja.”Zaś integracja — zdaniem Kinga — oznacza „pozytywną akceptaqę deseg­regacji i serdeczne powitanie udziału Murzynów we wszystkich dziedzinach ludz­kiej aktywności .

osiagniecie-zmiany-spolecznej

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website