Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ŁATWE WYODRĘBNIENIE

img-responsive

Zauważmy, że drugiej, trzeciej, czwartej i piątej definicji polityki nie można odnosić do działań podejmowanych w małych grupach społecznych, a definicje trzecia, czwarta i piąta są bardziej adekwatne do działań podejmowanych w skali całego kraju czy województw niż w skali zakładów produkcyjnych, gmin, lokalnych organizacji itp.Czytelnik bez trudu zauważy, że zaproponowany tu sposób wyodrębniania polityki, w wąskim rozumieniu tego słowa, opiera się na następują­cych założeniach. Przyjmuję, że zawodowy polityk realizując swe aspi­racje do władzy — powinien być nosicielem intresów jakichś grup społecz­nych oraz działać według z góry określonych programów. Jak potraktować zawodowego polityka, który nie liczy się z żadnym programem, a jedynym motorem jego działania jest interes własny? Myślę, że według liczby takich „polityków można oceniac kondycję całego społeczeństwa. Ich znaczna liczba świadczy zapewne o degeneracji życia politycznego. Do zjawisk patologicznych zaliczałbym zatem obecność zawodowych polityków, którzy działają według prywatnych scenariuszy i kierują się przede wszystkim prywatnym interesem.

latwe-wyodrebnienie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website