Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZASOBY INFORMACYJNE

img-responsive

Wreszcie Polska należy do krajów o najgorszych wskaźnikach wykorzystania siły roboczej zatrudnionej bezpośrednio w produkcji materialnej. Ma to źródło w złym zaopatrzeniu w środki obrotowe, złej organizacji pracy, złych systemach płacowych itp. Nie bez znaczenia dla wielkości zasobów energe­tycznych są procesy społeczne, które zachodzą w ostatnim okresie. Skłó­cenie społeczeństwa, bardzo częste zmiany w aparacie władzy, napływ do tego aparatu ludzi przypadkowych— wszystko to powoduje, że maleje zdolność do dużego zbiorowego wysiłku. W sumie można twierdzić, że dla stanu systemu istotniejsze są w przypadku Polski zasoby energetyczne, niż materialne. Jak można ocenić zasoby informacyjne systemu? By odpowiedzić na to pytanie, trzeba wyróżnić dwa poziomy analizy. Korzystny obraz uzyskuje­my wówczas, gdy ocenia się dostęp do informacji. Takie wskaźniki, jak od­setek potrafiących czytać i pisać, odsetek kończących szkołę podstawową, zasięg oddziaływania radia i telewizji itp., wskazują, że na znaczną skalę rozpowszechniono minimalny poziom zasobów informacyjnych. Cechuje nas szeroka dostępność do minimalnych zasobów informacji.

zasoby-informacyjne

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website