Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZBIOROWOŚĆ DZIAŁAŃ

img-responsive

Zbyt często zapominamy, że pewnych zbiorowych działań ludzkich nie można uzasadnić jedynie wąsko pojętymi interesami ekono­micznymi. Obok nich istotnym składnikiem podejmowanych działań jest realiza­cja potrzeb psychicznych i emocjonalnych. Po raz pierwszy murzyńskie masy chciały walczyć o swoją wolność same. Jak słusznie zauważył King Murzyn chciał być podmiotem walki a nie przedmiotem w prowadzonej walce.Zanim wydarzył się bojkot autobusów w Montgomery w roku 1955-1956 monopol na kierowanie protestem Afro-Amerykanów spoczywał w rękach naj­większej murzyńskiej organizacji NAACP (Narodowego Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kolorowych). Ta utworzona przez białych i wywodząca się spo­za Południa organizaq’a skupiała swoje wysiłki przede wszystkim na dążeniu do zlikwidowania segregacji poprzez uzyskanie precedensowych rozstrzygnięć w są­dach.  Opierając się na procedurze prawnej jako środku osiągania zmiany spo­łecznej NAACP uzyskało m.in. uznanie przez Sąd Najwyższy segregacji szkolni­ctwa jako sprzecznej z konstytuq’ą amerykańską.

zbiorowosc-dzialan

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website