Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ZNACZĄCE POSTACIE

img-responsive

Można również wymienić kilka znaczących dla polskiego neotomizmu posta­ci, które wywarły istotny wpływ na osobowość Stefana Wyszyńskiego. Należą do nich: ks. Konstanty Michalski, o. Janek Woroniecki, przede wszystkim zaś ks. Wł. Korniłowicz. Prawo naturalne w ujęciu św. Tomasza, to odzwierciedlenie prawa boskiego w rozumnej naturze ludzkiej. Mając wymiar absolutny jest ono fundamentalną podstawą naszej moralności. Objawia się jako pierwsze reguły postępowania. Z raq’i swej ogólności i ponadczasowego charakteru daje się ująć nie tyle w for­mie konkretnych zaleceń, ile w postaci inklinacji i wskazówek, które są swoi­stego rodzaju drogowskazami. Prof. A. Krąpiec zwraca uwagę na trzy takie inklinacje: pęd do zachowania własnego życia, prawo do przekazywania życia oraz prawo do osobowego rozwoju. Prawo naturalne jest podstawą prawa sta­nowionego, które jest jego uszczegółowieniem. Pomiędzy obu typami praw: na­turalnym i stanowionym powinien istnieć konieczny związek.

znaczace-postacie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website