Breaking News
 |  | 

Inne tematy

SPOSÓB UŻYCIA PIENIĄDZA

img-responsive

Można zatem powiedzieć, że sposobu użycia pieniądz jest substytutem bądź substancji, ożna powiedzieć, że ekonomia zajmuje się innymi niż socjologia i nauki techniczne aspektami energii i substancji. Pieniądz jest jednym z czynników motywujących artystów do określonych zachowań twórczych oraz jednym z warunków, od których zależy wyposażenie w środki materialne.Zaprezentowana kategoryzacja oparta jest na przesłankach zawartych w zasadach analizy systemowej. Charakteryzując życie kulturalne miesz­kańców Bełchatowa, A. Kłoskowska zaproponowała klasyfikację, którą szeroko wykorzystuje się w analizach stanu kultury. Chodzi o pojęcie układów kultury. Definicje układów ulegały pewnym zmianom. W tym miejscu odwołuję się do wersji nie tyle najnowszych, ile najbliższych memu widzeniu tej sprawy.Układ pierwszy charakteryzuje się „bezpośrednimi formami komuniko­wania treści: minimalną instytucjonalizacją i formalizacją twórczości i recepcji kulturalnej. W złożonych, nowoczesnych społeczeństwach ten układ przestaje już być głównym źródłem dopływu i główną formą obiegu treści kultury. Jako forma towarzysząca zachowuje jednak istotne zna­czenie z psychospołecznego punktu widzenia”.

sposob-uzycia-pieniadza

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website