Breaking News
 |  | 

Inne tematy

KLASYFIKACJA ZAJĘĆ

img-responsive

Jeśli np. klasyfikacja zajęć w badaniach budżetu czasu jest całkowicie odmienna od klasyfikacji wydatków gospodarstw domowych (obie klasyfikacje stosuje ten sam depar­tament GUS), to nie ma praktycznie szans na to, by dokonywać wyceny różnych sposobów spędzania czasu oraz oceniać społeczną efektywność różnych sposobów gospodarowania budżetem rodzinnym. Jeśli np. klasy­fikacja kosztów nie pozostaje w żadnym związku z klasyfikacją działalności kulturalnej domów kultury, bibliotek, muzeów, teatrów, to niemożliwe są jakiekolwiek ekonomiczne analizy działalności tych instytucji. Coraz wyraźniej zarysowuje się konieczność szczegółowego zapoznania się z sys­temami klasyfikacyjnymi stosowanymi w statystycznych badaniach kultury.Uprzedzając niejako wyniki takiej analiza powiedzmy, że w opraco­waniach statystycznych definiuje się najczęściej kulturę bądź jako okre­ślony zespół podmiotów gospodarujących (instytucji), bądź też jako okre­ślony zespół zachowań i ich wytworów. Do pierwszej grupy zbliżona jest kategoria kultury, obecna w Klasyfikacji Gospodarki Narodowej (KGN).

klasyfikacja-zajec

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website