Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PROCES SPOŁECZNY

img-responsive

Przede wszystkim są to przedmioty tak zwanej drugiej przyrody, czyli narzędzia i przedmioty pracy, środki spożycia — w sztuczny sposób tworzone przez człowieka i wykorzy­stywane przez niego w działalności produkcyjnej, społeczno-politycznej i  duchowej” .„Proces społeczny (podkr. M.S.) — to następujące po sobie zmiany stanu całego społeczeństwa lub podsystemów w jego ramach. Na przebieg tego procesu oddziałują warunki wewnętrzne i zewnętrzne. Proces ten ma określoną kolejność, charakteryzuje się długotrwałością i określonym kierunkiem. Procesy mogą być postępowe, neutralne lub wsteczne. Jednak każdy proces społeczny musi być związany z działalnością ludzi, grup społecznych, klas. Wszystkie procesy społeczne w ostatecznym rachunku przejawiają się poprzez działalność ludzi, chociaż dokonują się zgodnie z określonymi prawami” .„Trzecia grupa komponentów ma naturę duchową (podkr. M.S.). Są to idee społeczne, które istnieją nie same w sobie, lecz znowu w ludziach, w ludzkiej świadomości. Ludzie tworzą, przyswajają sobie i rozpowszech­niają idee. Właśnie ludzie kierują się ideami w swojej działalności, w swoim stosunku do rzeczy, procesów społecznych, do siebie nawzajem. Za ideami kryją się zawsze określone interesy i potrzeby ludzi, odpowiadają one wyma­ganiom tego systemu społecznego, do którego należą ludzie” .

proces-spoleczny

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website