Breaking News
 |  | 

Inne tematy

POLITYKA

img-responsive

W literaturze przedmiotu spotyka się wiele definicji polityki. Nie preten­dując do pełnego opisu wszystkich zaproponowanych dotyczczas definicji, ograniczę się do niektórych z nich. Mam nadzieję, że uda mi się odzwier­ciedlić różnorodność stosowanych określeń. Licznych zwolenników ma takie rozumienie polityki, na gruncie którego identyfikuje się ją z państwem. Zdaniem autorów podręcznika akademickie­go Nauka o polityce, wielu anglosaskich i francuskich badaczy jednoznacznie kojarzy termin „polityka” z działalnością państwa, a zwłaszcza jego agencji rządowych i osób sprawujących funkcje rządowe. Cytowani w tym podręczniku R. Pennock i D. Smith stwierdzają, że „samo pojęcie «poli­tyka » może być identyfikowane z państwem jako organizacją społeczną mającą władzę nad ludźmi zamieszkującymi określone terytorium, mającymi do rozwiązania wspólne problemy i do osiągnięcia określone cele” .

polityka

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website