Breaking News
 |  | 

Inne tematy

IM WIĘCEJ ŚRODKÓW

img-responsive

Im więcej środków trwałych i pracowników, tym mniejszy wysiłek ludzki niezbędny do wytworzenia produktów zaspokajających dane potrzeby (zauważmy, że proinwestycyj­ność cechuje zarówno trydycyjne gospodarstwo chłopskie, jak i zreformo­wane przedsiębiorstwo socjalistyczne). Gospodarka ta nie operuje kate­gorią kapitału, stąd też w istocie nie istnieje w niej pojęcie pieniędzy wyda­nych nieefektywnie tak w odniesieniu do środków trwałych, siły roboczej,, jak i środków obrotowych.W gospodarce opartej na kapitale głównym celem jednostki gospodarują­cej jest pomnażanie kapitału. Jego właściciel czy dysponent organizuje proces cyrkulacji pieniądz — towar — pieniądz tak, by pieniądz uzyskany był większy niż pieniądz włożony, a równocześnie tak, by proces cyrkulacji trwał możliwie krótko. Dopiero na gruncie takiej gospodarki pojawia się kategoria efektywności ekonomicznej, mierzonej relacją pomiędzy pienią­dzem użytym w procesie cyrkulacji i pieniądzem uzyskanym.

im-wiecej-srodkow

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website