Breaking News
 |  | 

Inne tematy

PRZYBIERANA POSTAĆ

img-responsive

Ponieważ kapi­tał może przybierać postać kapitału zmiennego, obrotowego i trwałego, pojawia się pytanie o wzajemne proporcje tych trzech rodzajów kapitału. Dążenie do przyspieszenia procesu cyrkulacji, skłania do ograniczenia kapitału trwałego na rzecz kapitału obrotowego i — w dalszej kolejności — zmiennego. Jeśli zatem w gospodarce towarowo-pieniężnej głównym problemem jest powstrzymanie pędu do inwestowania, to w gospodarce opartej na kapitale analogicznym problemem jest pobudzenie działalności inwestycyjnej. Jeśli pierwsza gospodarka cierpi na brak siły roboczej, to druga —na ciągły jej nadmiar.Gospodarki, której podstawą jest kapitał, nie należy mylić z gospodarką istniejącą w państwach kapitalistycznych. W tej ostatniej mamy w istocie do czynienia z dwoma podstawowymi typami gospodarowania. Pracobiorcy funkcjonują wedle reguł gospodarki towarowo-pieniężnej, a pracodawcy -—-wedle reguł gospodarki opartej na kapitale.

przybierana-postac

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website