Breaking News
 |  | 

Inne tematy

ISTOTNA SPRAWA

img-responsive

Tek­sty te w tytule zawierają nierzadko słowo program. Mówi się zatem o pro­gramie IX Zjazdu PZPR, o programie IX Kongresu ZSL, o programie roz­woju gospodarki żywnościowej bądź o programie rozwoju kultury. Wypada więc zgodzić się z F. Ryszką, że w studiach nad polityką nie można pominąć rejestracji i rozbioru programów, formułowanych przez różne zorganizo­wane siły polityczne. Sprawą istotną staje się tym samym wypracowanie metod dla takich analiz. W jednym z kolejnych rozdziałów podejmuję próbę analizy tych części programów formułowanych na kolejnych zjazdach PZPR, które odnosiły się do kultury.Podsumujmy dotychczasowe rozważania. Jeśli dla definicji zaliczonych do grupy pierwszej słowem-kluczem jest państwo, dla definicji grupy drugiej    władza, dla definicji z grupy trzeciej — wielka grupa społeczna, to dla definicji wymienionych na końcu —program. Posuwając się dalej tym tropem, można proponować pięciostopniowy sposób wyodrębniania zjawisk politycznych. W pierwszej kolejności wyo­drębnia się spośród wszystkich pozostałych działania zmierzające do zdo­bywania i utrzymania władzy.

istotna-sprawa

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website