Breaking News
 |  | 

Inne tematy

WSZYSTKIE TEORIE

img-responsive

Znak więc zastępuje dla kogoś coś innego, czym sam nie jest […] Wszystkie teorie zajmujące się znakami za punkt wyjścia przyjmują relacyjny charakter znaku, tj. stwierdzenie związku pomiędzy tym, co znaczące (signans), a tym, co znaczone {signatum)” . Na gruncie takiej definicji jest lub bywa znakiem: ręka podniesiona do góry przez milicjanta przed nadjeżdżającym samochodem, tablica stojąca przy drodze, litera alfabetu, pocałunek Judasza itp.W cytowanej tu książce A. Kłoskowska proponuje trójpoziomową typo­logię znaków. Na poziomie pierwszym wyodrębnia: oznaki, znaki konwen­cjonalne oraz znaki ikoniczne. Na poziomie drugim znaki konwencjonalne dzieli na: sygnały, znaki właściwe oraz znaki przydane. Wreszcie na po­ziomie trzecim wśród znaków właściwych wyróżnia: język, znaki moto- ryczne (kinetyczne), znaki plastyczne (graficzne), znaki dźwiękowe, znaki przedmiotowe.

wszystkie-teorie

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website