Breaking News
 | Blog

latest articles

 • Person Holding Pen
  Inne tematy

  MIEJSCE SPRZEDAŻY

  Miejsce, w którym sprzedaje się własny towar, oddziela się od miejsca, w którym nabywa się towar cudzy. Sprzeda­wać można w miejscu zamieszkania a nabyć wszędzie tam, gdzie ważny jest dany pieniądz. Gdy środkiem płatniczym było złoto, pieniądz był ważny praktycznie wszędzie. Gospodarka towarowa stanowi więc bardzo duży krok naprzód w stosunku do poprzednich form gospodarowania…

  Read More
 • Person Using Laptop
  Inne tematy

  IM WIĘCEJ ŚRODKÓW

  Im więcej środków trwałych i pracowników, tym mniejszy wysiłek ludzki niezbędny do wytworzenia produktów zaspokajających dane potrzeby (zauważmy, że proinwestycyj­ność cechuje zarówno trydycyjne gospodarstwo chłopskie, jak i zreformo­wane przedsiębiorstwo socjalistyczne). Gospodarka ta nie operuje kate­gorią kapitału, stąd też w istocie nie istnieje w niej pojęcie pieniędzy wyda­nych nieefektywnie tak w odniesieniu do środków trwałych, siły…

  Read More
 • person standing near the stairs
  Inne tematy

  PRZYBIERANA POSTAĆ

  Ponieważ kapi­tał może przybierać postać kapitału zmiennego, obrotowego i trwałego, pojawia się pytanie o wzajemne proporcje tych trzech rodzajów kapitału. Dążenie do przyspieszenia procesu cyrkulacji, skłania do ograniczenia kapitału trwałego na rzecz kapitału obrotowego i — w dalszej kolejności — zmiennego. Jeśli zatem w gospodarce towarowo-pieniężnej głównym problemem jest powstrzymanie pędu do inwestowania, to w gospodarce…

  Read More
 • man standing in front of group of men
  Inne tematy

  NASTAWIENI NA POMNAŻANIE KAPITAŁU

  Pierwsi pracują o tyle, 0   ile jest to niezbędne dla zaspokojenia ich potrzeb. Drudzy angażują ka­pitał o tyle, o ile istnieje szansa na jego pomnożenie. Wynika stąd, że właś­ciciela kapitału odróżnia od pracownika nie poziom zaspokojenia potrzeb. Wysoko kwalifikowany pracobiorca może żyć lepiej, niż źle gospodarujący właściciel kapitału. Cechą gospodarki kapitalistycznej nie jest zatem po­ziom…

  Read More
 • Person Holding Pen
  Inne tematy

  KOMBINACJA TYPÓW

  W gospodarce opartej na prywatnej własności środków produkcji obszary, na których dominują poszczególne typy gospodarki, wyłaniają się w sposób żywiołowy. W gospodarce socjalistycznej, gdzie występuje społeczna własność środków produkcji i scentralizowane planowanie, istnieje możli­wość celowego użycia poszczególnych typów gospodarki. Można zatem rozważać, do jakich rodzajów działalności najbardziej adekwatna jest gospodarka naturalna, a do jakich —…

  Read More
 • a person using a laptop
  Inne tematy

  STRUKTURA DOCHODU NARODOWEGO

  Podobnie jest w przypadku kulturowych aspektów tej problematyki. Jeśli do kultury włączyć tylko te zjawiska, które określiliśmy mianem kultury artystycznej, to wynikają z tego dwa wnioski. Kultura artystyczna jest jednym ze skład­ników spożycia. Stanowi ona zarazem niewielką jego część (ok. 1 %). Określony sposób dzielenia dochodu narodowego wpływa zatem na sytuację w kulturze. Jeśli większą…

  Read More

Kategorie

Archiwa

Nie tylko biznes