Breaking News
 |  | 

Inne tematy

IDEOLOGICZNE TWIERDZENIA

img-responsive

Do twierdzeń ideologicznych należy zatem zali­czyć tezy o szczególnej roli klasy robotniczej, chłopów, inteligencji itp., 0   sojuszu robotniczo-chłopskim jako społecznej bazie ustroju socjalistycz­nego, wieloświatopoglądowości społeczeństwa socjalistycznego, o laickim charakterze instytucji państwowych, o egalitaryzmie stosunków społecz­nych w socjalizmie itp. Poziom średniego zasięgu to doktryna polityczna, czyli zespół poglądów dotyczących politycznej’organizacji społeczeństwa. W tych wypowiedziach rozstrzyga się takie kwestie, jak metody walki o władzę, wielo- bądź jednopatryjność systemu politycznego, rola własnej innych partii w systemie politycznym, relacje pomiędzy władzą partyjną i państwową, sposób wyłaniania przywódców, rola centralnych i terenowych ogniw aparatu władzy itp. Jeśli zatem w sferze ideologii otrzymujemy od­powiedzi na pytania o pożądany kształt społeczeństwa, państwa, narodu itp., to śledząc doktryny polityczne, dowiadujemy się o postulowanym kształcie stosunków władzy w tym społeczeństwie.

ideologiczne-twierdzenia

ABOUT THE AUTHOR

Hej! Jestem młodą księgową, cały czas dużo czytam o sprawach zawodowych i uczę się nowych rzeczy, blog to dla mnie forma pasji, bardzo zależy mi na tym, aby podobały Ci zamieszczane tutaj treści dlatego będzie mi bardzo miło jeśli zalajkujesz lub skomentujesz post który przypadł Ci do gustu :)

POST YOUR COMMENTS

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *

Email *

Website